Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Månedstema - mai

Barn og søsken som pårørende

Når man blir foreldre, endrer livet seg. Plutselig skal behovene til et annet menneske alltid settes foran egne behov. Det tilfører livet en ny dimensjon, men er også krevende. Når sykdom rammer familien, vil mange foreldre oppleve at barnas behov øker, samtidig reduseres gjerne foreldrenes kapasitet.
Pil_rod
Se alle månedens tema
Månedens tema - arkiv
shutterstock_1319955176%20copy
shutterstock_1683863773
Fra vårt faste stoff

Er det plass til mine problemer?

Barn med sykdom vil i kortere eller lengre perioder trenge mer tid og oppmerksomhet fra foreldre. Det kan gi søsken følelsen av at det ikke er plass til deres problemer. Eller at foreldre er mer glade i barnet med sykdom. Noen barn blir avvisende og lukker seg. Andre skyver til side sitt eget og blir en hjelper.

Mer_pil
Les mer
Er det plass til mine problemer?
shutterstock_1683863773
Fra vårt faste stoff

Er det plass til mine problemer?

Barn med sykdom vil i kortere eller lengre perioder trenge mer tid og oppmerksomhet fra foreldre. Det kan gi søsken følelsen av at det ikke er plass til deres problemer. Eller at foreldre er mer glade i barnet med sykdom. Noen barn blir avvisende og lukker seg. Andre skyver til side sitt eget og blir en hjelper.

Mer_pil
Les mer
Er det plass til mine problemer?
Fra vårt faste stoff

Å snakke med barn og unge om sykdom

Å snakke med barn om sykdom kan gjøre dem bedre i stand til å håndtere situasjonen og minske deres utrygghet. Å forstå situasjonen vi lever i, er – for både voksne og barn – av stor betydning for å klare å håndtere påkjenninger og stress.
Mer_pil
Les mer
shutterstock_1131701186%20copy
Å snakke med barn og unge om sykdom
shutterstock_1131701186%20copy
Fra vårt faste stoff

Å snakke med barn og unge om sykdom

Å snakke med barn om sykdom kan gjøre dem bedre i stand til å håndtere situasjonen og minske deres utrygghet. Å forstå situasjonen vi lever i, er – for både voksne og barn – av stor betydning for å klare å håndtere påkjenninger og stress.
Mer_pil
Les mer
Å snakke med barn og unge om sykdom
shutterstock_1512171185%20copy
Fra vårt faste stoff

Barn og unges behov

Alle barn er forskjellige og alle familier er unike. Det som passer i én familie, behøver ikke være det rette for en annen. Som forelder eller nær omsorgsperson er det likevel mange ting du kan gjøre for å ivareta barna på en god måte.
Mer_pil
Les mer
Barn og unges behov
shutterstock_1512171185%20copy
Fra vårt faste stoff

Barn og unges behov

Alle barn er forskjellige og alle familier er unike. Det som passer i én familie, behøver ikke være det rette for en annen. Som forelder eller nær omsorgsperson er det likevel mange ting du kan gjøre for å ivareta barna på en god måte.
Mer_pil
Les mer
Barn og unges behov
Fra vårt faste stoff

Søsken som pårørende

Søsken som pårørende trenger å kjenne at de er like betydningsfulle og verdifulle som den som er syk. De må erfare at de blir tatt vare på, og at voksne er der om de skulle trenge dem. Vissheten om å være elsket er viktigere enn at voksne tilbringer like mye tid sammen med dem som med den som er syk.

Mer_pil
Les mer
shutterstock_2167704145
Søsken som pårørende
shutterstock_2167704145
Fra vårt faste stoff

Søsken som pårørende

Søsken som pårørende trenger å kjenne at de er like betydningsfulle og verdifulle som den som er syk. De må erfare at de blir tatt vare på, og at voksne er der om de skulle trenge dem. Vissheten om å være elsket er viktigere enn at voksne tilbringer like mye tid sammen med dem som med den som er syk.

Mer_pil
Les mer
Søsken som pårørende
shutterstock_1284683287%20copy

Pårørende som barn – konsekvenser som voksen

Mange som vokser opp med en syk forelder eller et søsken blir flinke til å sette seg inn i andres følelser, vise omsorg og empati for andre. Men å merke og å følge egne følelser og behov kan skape forvirring og skyldfølelse.
Mer_pil
Les mer
Pårørende som barn – konsekvenser som voksen
shutterstock_1284683287%20copy

Pårørende som barn – konsekvenser som voksen

Mange som vokser opp med en syk forelder eller et søsken blir flinke til å sette seg inn i andres følelser, vise omsorg og empati for andre. Men å merke og å følge egne følelser og behov kan skape forvirring og skyldfølelse.
Mer_pil
Les mer
Pårørende som barn – konsekvenser som voksen
Fra vårt faste stoff

Vanlige reaksjoner hos barn som er pårørende

Det er store individuelle forskjeller på hvordan barn og unge reagerer ved alvorlig sykdom i familien. Ved å skaffe deg kunnskap om vanlige reaksjoner, kan du som voksen bli mer oppmerksom på eventuelle forandringer hos barna og vite hvordan møte dem.
Mer_pil
Les mer
shutterstock_2109215756
Vanlige reaksjoner hos barn som pårørende
shutterstock_2109215756
Fra vårt faste stoff

Vanlige reaksjoner hos barn som er pårørende

Det er store individuelle forskjeller på hvordan barn og unge reagerer ved alvorlig sykdom i familien. Ved å skaffe deg kunnskap om vanlige reaksjoner, kan du som voksen bli mer oppmerksom på eventuelle forandringer hos barna og vite hvordan møte dem.
Mer_pil
Les mer
Vanlige reaksjoner hos barn som pårørende
shutterstock_2006207387
Fra vårt faste stoff

Vanlige reaksjoner hos ungdom som pårørende

Ungdom som er pårørende har behov for informasjon, delaktighet, god kommunikasjon og fellesskap. Samtidig trenger ungdom muligheten til å kunne leve sine egne liv.
Mer_pil
Les mer
Vanlige reaksjoner hos ungdom som pårørende
shutterstock_2006207387
Fra vårt faste stoff

Vanlige reaksjoner hos ungdom som pårørende

Ungdom som er pårørende har behov for informasjon, delaktighet, god kommunikasjon og fellesskap. Samtidig trenger ungdom muligheten til å kunne leve sine egne liv.
Mer_pil
Les mer
Vanlige reaksjoner hos ungdom som pårørende
Fra vårt faste stoff

Å være foreldre til barn som er pårørende

Når man blir foreldre, endrer livet seg. Plutselig skal behovene til et annet menneske alltid settes foran egne behov. Det tilfører livet en ny dimensjon, men er også krevende. Når sykdom rammer familien, vil mange foreldre oppleve at barnas behov øker, samtidig reduseres gjerne foreldrenes kapasitet.
Mer_pil
Les mer
shutterstock_2112192278%20copy
Å være foreldre til barn som er pårørende
shutterstock_2112192278%20copy
Fra vårt faste stoff

Å være foreldre til barn som er pårørende

Når man blir foreldre, endrer livet seg. Plutselig skal behovene til et annet menneske alltid settes foran egne behov. Det tilfører livet en ny dimensjon, men er også krevende. Når sykdom rammer familien, vil mange foreldre oppleve at barnas behov øker, samtidig reduseres gjerne foreldrenes kapasitet.
Mer_pil
Les mer
Å være foreldre til barn som er pårørende