Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Månedstema - november

Barn som pårørende

Når alvorlig sykdom, rusmiddelavhengighet, fengsling eller andre belastende livshendelser skjer i en familie, kan foreldrenes evne og kapasitet til å gi barna trygghet i hverdagen gå ned, mens barnas behov for tilstedeværende og trygge voksne øker.
Pil_rod
Se alle månedens tema
Månedens tema - arkiv
annie-spratt-ZbJ6kzpKqvE-unsplash
shutterstock_1961976385

Ta vare på barna

Alvorlig sykdom i familien påvirker alltid barn og unge, enten det er foreldre, søsken eller andre nære som er blitt syk. Barn og unge må inkluderes tidlig når en de står nær blir alvorlig syk. Barn skånes ikke ved å bli holdt utenfor.
Mer_pil
Les mer
Ta vare på barna
shutterstock_1961976385

Ta vare på barna

Alvorlig sykdom i familien påvirker alltid barn og unge, enten det er foreldre, søsken eller andre nære som er blitt syk. Barn og unge må inkluderes tidlig når en de står nær blir alvorlig syk. Barn skånes ikke ved å bli holdt utenfor.
Mer_pil
Les mer
Ta vare på barna

Vanlige reaksjoner hos barn som pårørende

Det er store individuelle forskjeller på hvordan barn og unge reagerer ved alvorlig sykdom i familien. Ved å skaffe deg kunnskap om vanlige reaksjoner, kan du som voksen bli mer oppmerksom på eventuelle forandringer hos barna.
Mer_pil
Les mer
shutterstock_1827328919
Vanlige reaksjoner hos barn som pårørende
shutterstock_1827328919

Vanlige reaksjoner hos barn som pårørende

Det er store individuelle forskjeller på hvordan barn og unge reagerer ved alvorlig sykdom i familien. Ved å skaffe deg kunnskap om vanlige reaksjoner, kan du som voksen bli mer oppmerksom på eventuelle forandringer hos barna.
Mer_pil
Les mer
Vanlige reaksjoner hos barn som pårørende
Ungdomsgruppa

Eit rom for pause

Ungdomsguppa på Pårørendesenteret handlar om livet – og er ein god pust i livet.

Mer_pil
Les mer
Ungdomsgruppa

Eit rom for pause

Ungdomsguppa på Pårørendesenteret handlar om livet – og er ein god pust i livet.

Mer_pil
Les mer

Barn som pårørande kan gleppa for skulehelsetenesta

Barn som pårørande er noko helsesjukepleiar Ingrid Hindal i skulehelsetenesta i Stavanger kommune er veldig oppteken av, men ho saknar betre rutinar for å fanga opp denne gruppa.

Mer_pil
Les mer
Ingrid%20Hindal
Ingrid%20Hindal

Barn som pårørande kan gleppa for skulehelsetenesta

Barn som pårørande er noko helsesjukepleiar Ingrid Hindal i skulehelsetenesta i Stavanger kommune er veldig oppteken av, men ho saknar betre rutinar for å fanga opp denne gruppa.

Mer_pil
Les mer
Siv%20Karin%20Malmin

Intensivavdelinga er tett på pårørande heile tida

– Ved intensivavdelinga på SUS har ein alltid hatt blikket retta mot dei pårørande. Her er ofte pasientane svært sjuke, kanskje utan medvit, dermed blir pårørande også ekstra viktige med tanke på å viktig informasjon om pasienten, seier avdelingssjukepleiar Siv Karin Malmin.

Mer_pil
Les mer
Siv%20Karin%20Malmin

Intensivavdelinga er tett på pårørande heile tida

– Ved intensivavdelinga på SUS har ein alltid hatt blikket retta mot dei pårørande. Her er ofte pasientane svært sjuke, kanskje utan medvit, dermed blir pårørande også ekstra viktige med tanke på å viktig informasjon om pasienten, seier avdelingssjukepleiar Siv Karin Malmin.

Mer_pil
Les mer

I see you – ICU

– Når ungdommer er pårørende på intensivavdelingen kan de bli oversett og glemt. Jeg vil finne ut hva som skal til for at de skal være inkludert, hva de trenger av informasjon og på hvilken måte denne bør gis, sier Mathilde Elsa Christensen. Nå ber hun også om hjelp av de unge selv til å finne svaret.

Mer_pil
Les mer
Mathilde%20Elsa%20Christensen
Mathilde%20Elsa%20Christensen

I see you – ICU

– Når ungdommer er pårørende på intensivavdelingen kan de bli oversett og glemt. Jeg vil finne ut hva som skal til for at de skal være inkludert, hva de trenger av informasjon og på hvilken måte denne bør gis, sier Mathilde Elsa Christensen. Nå ber hun også om hjelp av de unge selv til å finne svaret.

Mer_pil
Les mer
shutterstock_1090254734

Å snakke med barn og unge om sykdom

Å snakke med barn om sykdom kan lette deres bekymringer, hjelpe dem til å forstå og mestre situasjonen som er av stor betydning for evnen til å takle påkjenninger og stress. 

Mer_pil
Les mer
Å snakke med barn og unge om sykdom
shutterstock_1090254734

Å snakke med barn og unge om sykdom

Å snakke med barn om sykdom kan lette deres bekymringer, hjelpe dem til å forstå og mestre situasjonen som er av stor betydning for evnen til å takle påkjenninger og stress. 

Mer_pil
Les mer
Å snakke med barn og unge om sykdom