Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Ta vare på familien

I vanskelige livssituasjoner er det ingen som er viktigere for oss enn våre nærmeste. Det er familien eller andre nære, sammen med den som er blitt syk, som rammes hardest.
shutterstock_1319955473

Kommunikasjon – klønete er godt nok

Når en i familien blir syk er god kommunikasjon ekstra viktig og vanskelig – på samme tid. Mange tror at de må finne de perfekte ordene for å bli forstått. Det er heldigvis ikke det aller viktigste. Sterke følelser vil gjøre at ting ikke kommer ut helt som vi hadde tenkt.
Mer_pil
Les mer
Kommunikasjon – klønete er godt nok

Kommunikasjon – klønete er godt nok

Når en i familien blir syk er god kommunikasjon ekstra viktig og vanskelig – på samme tid. Mange tror at de må finne de perfekte ordene for å bli forstått. Det er heldigvis ikke det aller viktigste. Sterke følelser vil gjøre at ting ikke kommer ut helt som vi hadde tenkt.
Mer_pil
Les mer
Kommunikasjon – klønete er godt nok

Parforhold

Å håndtere og mestre alvorlig sykdom i familien innebærer også å ta vare på parforholdet. Her kan du lese om hva dere bør være oppmerksom på dersom dere for eksempel er foreldre til et alvorlig sykt barn eller har barn med langvarige funksjonsnedsettelser.
Mer_pil
Les mer
shutterstock_1145698814
Parforhold
shutterstock_1145698814

Parforhold

Å håndtere og mestre alvorlig sykdom i familien innebærer også å ta vare på parforholdet. Her kan du lese om hva dere bør være oppmerksom på dersom dere for eksempel er foreldre til et alvorlig sykt barn eller har barn med langvarige funksjonsnedsettelser.
Mer_pil
Les mer
Parforhold
shutterstock_1827330455

Søsken som pårørende

Søsken til en med sykdom og funksjonsnedsettelser vokser opp med mer bekymringer og større følelse av ansvar og omsorg enn andre barn. Voksne må hjelpe søsken å huske på sine egne behov.
Mer_pil
Les mer
Søsken som pårørende
shutterstock_1827330455

Søsken som pårørende

Søsken til en med sykdom og funksjonsnedsettelser vokser opp med mer bekymringer og større følelse av ansvar og omsorg enn andre barn. Voksne må hjelpe søsken å huske på sine egne behov.
Mer_pil
Les mer
Søsken som pårørende

Å snakke godt sammen

I krevende livssituasjoner kan det være vanskelig for oss å snakke godt sammen. Vi kan oppleve å snakke forbi hverandre eller at vi misforstår. Les mer om god og åpen kommunikasjon her.
Mer_pil
Les mer
shutterstock_1702602871
Å snakke godt sammen
shutterstock_1702602871

Å snakke godt sammen

I krevende livssituasjoner kan det være vanskelig for oss å snakke godt sammen. Vi kan oppleve å snakke forbi hverandre eller at vi misforstår. Les mer om god og åpen kommunikasjon her.
Mer_pil
Les mer
Å snakke godt sammen
FRAMTIDSFULLMAKT

Om fremtidsfullmakt

Som pårørende til en person som har en alvorlig sykdom eller står i fare for å utvikle alvorlig sykdom, er det grunn til å vurdere å ta opp med nærpersonen om han eller hun vil opprette en fremtidsfullmakt.
Mer_pil
Les mer
Fremtidsfullmakt
FRAMTIDSFULLMAKT

Om fremtidsfullmakt

Som pårørende til en person som har en alvorlig sykdom eller står i fare for å utvikle alvorlig sykdom, er det grunn til å vurdere å ta opp med nærpersonen om han eller hun vil opprette en fremtidsfullmakt.
Mer_pil
Les mer
Fremtidsfullmakt

Familien og behandlingen

Både behandling og håndtering av sykdom fungerer best når familien står sammen. Les mer om hvordan dere kan få til det her. 
Mer_pil
Les mer
shutterstock_1686993745
Familien og behandlingen
shutterstock_1686993745

Familien og behandlingen

Både behandling og håndtering av sykdom fungerer best når familien står sammen. Les mer om hvordan dere kan få til det her. 
Mer_pil
Les mer
Familien og behandlingen

Tips & råd

Ingen situasjoner er helt like, og ingen mennesker reagerer på samme måte. Familier fungerer ulikt og vil ha forskjellige behov. Likevel er det fellestrekk som går igjen og noen råd vil gjelde for de fleste familier.

Familiens rettigheter

Kommunen har plikt til å bistå pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Målet med avlastningstiltak er å gi deg og familien mulighet til nødvendig fritid og ferie, yrkesaktivitet, familieliv og deltakelse i andre samfunnsaktiviteter.